środa, 22 sierpnia 2018

Spraw by twój aparat canon dostał drugie życie, czyli testujemy oprogramowanie CHDK Canon

Czy wiedzieliście że w aparatach tej marki można sobie ingerować w firmware i to w dodatku całkiem bezpiecznie? 😲 Czy znaliście takie coś jak "CHDK Canon" jest to specjalny firmware bootowalny z karty SD, nie ingeruje w wewnętrzny system aparatu lecz uruchamia się z karty i dodaje nam super nowe możliwości do naszego zwykłego aparatu 🤪 tak że mamy prawie jak lustrzankę z funkcjami typu timelaps, czy zdjęciami wykonywanymi w formacie RAW i wiele wiele innych dodatkowych opcji, które zwiększamy poprzez wgrywanie paczek, mamy o wiele więcej funkcjonalności niedostępnych w firmowym oprogramowaniu aparatu 😵
Ja już korzystam od dawna a wy? 😎☝️Instrukcja instalacji dla CHDK na karcie SD do 4 GB włącznie
W tym artykule przeczytaj, jak zainstalować CHDK na karcie o pojemności 4 GB lub mniejszej za pomocą wbudowanego lub wymiennego czytnika kart. 
O instalowaniu CHDK na dużych kartach czytaj tutaj: Instalowanie CHDK na kartach SD 8GB lub więcej . 
Ogólnie mówiąc, instalacja CHDK jest sekwencją następujących czynności:
  1. Ustal wersję oprogramowania sprzętowego kamery i pobierz CHDK dla tej wersji oprogramowania.
  2. Przygotowanie karty SD do ładowania CHDK. 
  3. Kopiowanie plików CHDK na kartę SD: ps.fir (lub ps.fi2 w zależności od modelu kamery) diskboot.bin i folder " CHDK ", który zawiera dodatkowe pliki) 
  4. Ładowanie CHDK. 
Uwaga: 
Procedury dotyczące przesyłania plików na kartę pamięci i formatowania są wykonywane za pomocą czytnika kart. 
1. Ustal wersję oprogramowania aparatu i pobierz CHDK

Przed wykonaniem tej procedury należy włączyć wyświetlanie rozszerzeń plików w systemie operacyjnym (domyślnie Windows ukrywa rozszerzenia plików), w przeciwnym razie nie będzie możliwe wykonanie tego, co opisano poniżej.Aby to zrobić, kliknij Start-> Panel sterowania-> Opcje folderów, przejdź do zakładki "Widok", w polu "Opcje zaawansowane", wyczyść pole "Ukryj rozszerzenia dla zarejestrowanych typów plików".
1.1 . Utwórz pusty plik "ver.req" na karcie SD (ver - filename, req - extension, ostatnią literą rozszerzenia pliku jest 'Q', a nie 'G'). Możesz to zrobić, na przykład, klikając prawym przyciskiem myszy -> utwórz -> dokument tekstowy.Będziesz miał plik "Text document.txt", który musisz zmienić na "ver.req" (lub "vers.req", jest to druga możliwa nazwa pliku). 
1.2. Włóż kartę SD do aparatu, włącz ją w trybie odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przycisk SET , naciśnij DISP (w przypadku niektórych kamer kombinacja klawiszy jest inna: funcset + dół ), na ekranie pojawią się następujące informacje:
Canon Powershot S5 IS
P-ID: 3148 PAL D
Wersja oprogramowania GM1.01B
Brak błędu
14 czerwca 2007 20:11:19
Po znalezieniu wersji oprogramowania aparatu, plik ver.req można usunąć. 
Uwaga:
jeśli przez naciśnięcie klawisza set + DISP istnieje jedna linia, na przykład:
Oprogramowanie układowe wer. 1.0.0.0
oznacza to, że na karcie SD nie ma pliku "ver.req" lub nazwa jest niepoprawnie nazwana (być może nie zawierałeś rozszerzeń plików w systemie operacyjnym, a faktycznie utworzono plik ver.req.txt)
1.3. Idziemy tutaj: Pobierz CHDK i pobierz pełne archiwum z CHDK dla swojego modelu aparatu i wersji oprogramowania.
Przed wykonaniem którejkolwiek z poniższych czynności, należy skopiować wszystkie potrzebne informacje z karty SD. 
Podczas instalacji CHDK wszystkie dane na karcie SD zostaną utracone!

2. Instalowanie CHDK na karcie SD 

(1. metoda, za pomocą programu SDM Installer )
Przygotowanie karty SD do instalacji CHDK odbywa się za pomocą programu SDM Installer , a niezbędne pliki CHDK na karcie SD są kopiowane ręcznie. 
Uwagi na temat tej metody:
  1. Jeśli w czytniku kart zainstalowane są jakieś sterowniki (na przykład sterownik dysku twardego Hitahci), mogą wystąpić problemy z działaniem tego programu (nie widać właściwego dysku, karta przestaje być wykryta), jeśli to możliwe, użyj standardowych sterowników systemu Windows lub użyj innego portu USB .
  2. Wyrażenie "Pociągnij i włóż kartę SD do czytnika kart" należy rozumieć dosłownie. Windows nie pozwoli ci zatrzymać urządzenia i bezpiecznie wyłączyć czytnik kart lub bezpiecznie wyciągnąć kartę SD podczas wszystkich tych operacji, więc po prostu wyciągnij kartę SD z czytnika kart. Nie bój się, nic się nie spali i nie popsuje
2.1. Wykonaj niskopoziomowe formatowanie karty SD w aparacie (Menu-> Format) (patrz instrukcja obsługi aparatu). 
2.2. Pobierz i rozpakuj instalator SDM gdzieś. 
2.3. Uruchom program sdminste.exe i wybierz żądany dysk (twoja karta SD). 
2.4. Kliknij przycisk " Utwórz partycję ", a następnie " Tak ".
2.5. Pociągnij i włóż kartę SD do czytnika kart i naciśnij " Ok ". W razie potrzeby określ żądany dysk. Kliknij przycisk " Format ", następnie " Tak " i ponownie " Tak ". W pojawiającym się czarnym oknie naciśnij klawisz " Enter " i po kilku sekundach, gdy linie przestaną się wyświetlać - ponownie " Enter " (jeśli nie chcesz ustawić etykiety dysku).
2.6. Kliknij przycisk " Utwórz dysk startowy ".
2.7. Skopiuj pliki " ps.fir " (lub " ps.fi2 ", odpowiedzialne za ręczne pobieranie, jeśli plik nie znajduje się w archiwum - wszystko jest w porządku, zostanie załadowane bez niego), " diskboot.bin " i folder " CHDK " z archiwum CHDK Karta SD.
2.8. Wyciągnij kartę SD z czytnika kart, przesuń przełącznik zabezpieczenia przed zapisem na karcie SD do pozycji " Lock ". To konieczne działanie! 

2.9. Włóż kartę SD do aparatu.

2.10. Instalacja CHDK jest kompletna (patrz punkt 4 poniżej).3. Ręczne instalowanie CHDK na karcie SD

(Druga metoda, jeśli nie chcesz lub nie możesz użyć programu instalatora SDM )
3.1. Wyjmij kartę SD z aparatu i włóż ją do czytnika kart. Upewnij się, że przełącznik ochrony przed zapisem jest ustawiony na " Odblokuj ".
3.2. Jeśli masz kartę 4 Gb, musisz sformatować kartę SD w systemie plików FAT16 (jeśli karta SD jest mniejsza niż 4 GB, po prostu wykonaj formatowanie niskokaloryczne karty SD w aparacie (Menu-> Format) (patrz instrukcja obsługi aparatu)).
Formatowanie kart SD o pojemności 4 Gb w aparacie lub zwykłym komputerze doprowadzi do utworzenia systemu plików FAT32, a funkcja CHDK nie będzie mogła działać w trybie automatycznego ładowania (możliwe jest ręczne pobieranie). Formatowanie w FAT16 można wykonać z wiersza poleceń (Start-> Wykonaj).
Wprowadź polecenie:
format X: / fs: fat gdzie X: jest literą twojej karty SD (w czytniku kart). 
Nie popełnij błędu w nazwie płyty !!! Możesz zniszczyć dane na 
dysk twardy lub inne karty pamięci, jeśli sformatujesz niewłaściwy dysk!
3.3. Skopiuj pliki ps.fir (lub " ps.fi2 ", odpowiedzialne za ręczne pobieranie, jeśli plik nie znajduje się w archiwum - jest w porządku, zostanie załadowany bez niego), diskboot.bin (odpowiedzialny za automatyczne pobieranie) i folder "CHDK" (zawiera wszelkiego rodzaju przydatne trivia - pliki językowe, skrypty, gry, siatki itp.) do katalogu głównego twojej karty SD. Na przykład w X: \. 
3.4. Umieść kartę SD z powrotem w aparacie.
3.5. Włącz aparat w trybie odtwarzania . W przeciwnym razie punkt pobierania oprogramowania układowego nie będzie dostępny!
3.6. Naciśnij przycisk Menu , wybierz "Firm Update ... " (ostatnia pozycja w menu) i naciśnij przycisk Set .
Uwaga, proszę! Jeśli w punkcie 3.3 nie skopiowano pliku ps.fir (lub " ps.fi2 ") na kartę SD, pozycja menu " Firmowa aktualizacja ... " nie pojawi się! W takim przypadku nie będzie można ręcznie pobrać CHDK, a jedynie automatyczne pobieranie. Zamiast p. 3.6, musisz uruchomić kartę SD (w czytniku kart) za pomocą programu Winbootable i przejść do kroku 3.12 
3.7. Po wyświetleniu monitu 
"Zaktualizuj wersję oprogramowania układowego 1.0.0.0 -> 1.1.0.0" 
potwierdź swoje działania, wybierając przycisk "OK" (naciśnij klawisz "prawo", a następnie Ustaw ). To, co zrobiłeś w tym akapicie, nazywa się "ręcznym uruchomieniem CHDK". 
3.7. Ekran wyłączy się, a po kilku sekundach aparat się zrestartuje, zacznie migać niebieska dioda LED na przycisku bezpośredniego drukowania, a na ekranie pojawi się logo, na którym pojawi się wersja pobranego CHDK - wszystko to oznacza, że ​​CHDK uruchomiło się pomyślnie. 
3.9. Naciśnij przycisk drukowania bezpośredniego (jeśli nie ma go w aparacie, możesz użyć klawisza skrótu , a w niektórych aparatach - "rozpoznawania twarzy", w każdym razie musisz wyświetlić <Alt> ) u dołu ekranu, a następnie przycisk Menu . 
3.10. W alternatywnym menu wybierz " Różne rzeczy -> ", a następnie wybierz " Utwórz kartę startową ... ".
3.11. Wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
3.12. Przesuń przełącznik ochrony przed zapisem na karcie SD w położenie " Zablokuj ". To konieczne działanie!
3.13. Włóż kartę SD z powrotem do aparatu.

3.14. Instalacja CHDK została zakończona.

Uwagi: 
Jeśli masz kartę o pojemności 2 GB i mniej , to możesz zrobić bez czytnika kart podczas instalowania CHDK w trybie automatycznego ładowania (przesyłając pliki na kartę bezpośrednio w aparacie za pomocą tego programu ), jednak jest wysoce zalecane, aby uzyskać to proste urządzenie, które pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku. Jeśli masz kartę większą niż 2 GB, nie można zainstalować CHDK w trybie automatycznego ładowania bez czytnika kart !
CHDK nie działa z kartami SD DUO, które bezpośrednio obsługują USB. 

4. Użyj

Jeśli zrobiłeś wszystko poprawnie, teraz po włączeniu aparatu powinna migać niebieska dioda LED na przycisku bezpośredniego drukowania, a na ekranie pojawi się obraz wygaszacza ekranu, w którym zobaczysz wersję pobranego CHDK. Ponadto w trybie fotografowania na ekranie pojawią się dodatkowe ikony (bieżący czas, stan naładowania akumulatora, wolne miejsce na karcie itp.): 
wszystko to oznacza, że ​​CHDK uruchomił się pomyślnie. 
Aby przejść do alternatywnego menu, najpierw naciśnij przycisk bezpośredniego drukowania (niektóre modele używają klawisza skrótu , a na niektórych - "rozpoznawania twarzy", w każdym razie, jeśli kamera w trybie "alternatywnym" na ekranie poniżej powinna pojawić się <Alt> ), a następnie naciśnij przycisk Menu . 
Aby wybrać rosyjski w alternatywnym menu, wybierz " Ustawienia wizualne -> ", a następnie " Język ... " i wybierz plik russian.lng. 

Znane błędy podczas instalowania CHDK (włożona karta SD, włączona kamera, ale wygaszacz ekranu nie pojawił się, dioda LED nie migała):
  • NIE zablokowałeś karty SD . Przełącznik na karcie SD musi być w pozycji " Lock " przed włączeniem aparatu. Nawet jeśli wszystko inne zostanie wykonane poprawnie, zobaczysz napis "Brak zdjęć" i nic więcej. Ustaw przełącznik blokady karty SD w pozycji " Lock " i włącz ponownie aparat - powinien działać.
  • NIE sformatowałeś karty SD w FAT16, NIE uczyniłeś karty SD startową, skopiowałeś pliki PS.fir i DISKBOOT.BIN na kartę SD . 
W przypadku dowolnej kombinacji tych błędów pojawi się komunikat "karta zablokowana". Uważnie przeczytaj instrukcje. Główny błąd wielu - duża karta SD jest sformatowana bezpośrednio w aparacie, sformatowana w systemie plików FAT32 lub w ogóle nie sformatowana.


Przed użyciem CHDK, proszę w pełni i ostrożnie 
przeczytaj te materiały referencyjne: 


Dalsze odniesienia podano w podręcznikach w języku angielskim. Uzupełniają one rosyjskie przywództwo i siebie nawzajem i są polecane do czytania, oprócz rosyjskiego przywództwa, 
Podręcznik stosowania CHDK 1 - (Original GrAnd Build) - najstarszy podręcznik, wiele funkcji nie jest jeszcze dostępnych; 
Podręcznik stosowania CHDK 2 - (Allbest Build Addendum) - podręcznik napisany po kluczowych zmianach w CHDK; 
Podręcznik stosowania CHDK 3 - (Morebest: najnowszy dodatek CHDK) - aktualizacja i dodanie, w tym. zawiera informacje o skryptach; 
Nowy podręcznik użytkownika Kwiecień 2009 r. - najnowszy podręcznik w języku angielskim. Zawiera opis wszystkich najnowszych funkcji. Format pliku to PDF. 
Powyższy tekst jest przetłumaczony w google translator z języka rosyjskiego, oryginalny tekst zamieszczony jest na stroniehttp://canons5is.clan.su/publ/1-1-0-21Pobierz gotowca który wgrywasz na kartę SD pasującą do aparatu Canon SX510 HD
https://drive.google.com/open?id=1EgxeUtLsCiACniFIiYV8WOEIY_x2vmo1


Po wgraniu kartę przestawiamy w tryb tylko do odczytu, wkładamy do aparatu i uruchamiamy aparat, wczytuje się nam nakładka nowego oprogramowania, po przestawieniu karty w tryb zapisu, oprogramowanie to nie uruchamia się. Karta powinna mieć format FAT i pojemność 512 mega (na innych firmware nie startuje).
Prześlij komentarz

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Wpisz czego szukasz i kliknij w ikonkę lupy